Dikemaskini Pada: 2 November 2019

Kami telah menyemak dan mengemskini pautan-pautan laman tajaan dan menyediakan tajaan/bantuan kewangan yang boleh anda pohon mengikut syarat kelayakan. Kami tidak mengendali laman-laman berikut, sebaliknya menyediakan senarai ini sebagai info/bantuan kepada pelajar yang ingin memohon tajaan atau pembiayaan pendidikan.

Program Penajaan (Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan Kementerian Pendidikan Malaysia) >>

Berita-Berita Biasiswa Terkini >>

Insititut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA)

Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Kolej Universiti

Senarai Biasiswa Luar Negara

Biasiswa luar negara yang disenaraikan adalah semata-mata bertujuan untuk memberi informasi kepada pemohon yang berminat. Walaubagaimanapun, maklumat lanjut dan permohonan perlulah terus kepada pihak yang menawarkan biasiswa ini.