1.1 Intisari Ayat: Allah beri peringatan kepada musyrikin Mekah mengambil iktibar terhadap kaum dahulu yang dibinasakan Allah kerana tidak bersyukur nikmat-Nya, bahkan melakukan kemungkaran dan kekufuran. Mereka menerima azab yang pedih.

1.2 Mensyukuri Nikmat Allah: Allah menyediakan pelbagai kemudahan dan nikmat tidak terhingga.

1.2.a: Nikmat kurniaan Allah terasuklah (i) iman, (ii) Islam, (iii) kesihatan tubuh badan, dan (iv) akal fikiran.

1.2.b: Cara Mensyukuri Nikmat-Nya:
– Menggunakan hati: Sentiasa mengingati Allah dengan cara merendah diri terhadap kekusasaan-Nya.
– Lidah: Ucap Alhamdulillah, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, dan bertahmid
– Anggota badan: Menggunakan anggota badan dan kesihatan ke arah tujuan kebaikan.

1.3. Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, Lut
– Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hus a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta
– Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi
– Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka

1.4. Manusia sebagai khalifah Allah
Tugas manusia sebagai khalifah:
– beribadat kepada-Nya
– menegakkan agama
– amar makruf nahi mungkar
– membangun dan mengurus alam dengan baik berdasar syariat

1.5: Pengajaran Ayat
– Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar
– manusia mesti bersyukur nikmat Allah
– orang tidak brsyukur diazab Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Offline: Tiada sambungan ke Internet.

error: